###NEWS###

03/14/19

SHARE TLÜ teadusüritusel TEADLASTELT ja TEADLASTEGA

EDK SHARE meeskond andis 14.03.2019 üritusel osalejatele võimaluse teha teste, mida teevad ka SHARE uuringus osalejad: mõõta oma käetugevust ja kopsumahtu ning hajutada kahtlusi lähenevast Alzheimerist. Kõik, kelle tulemus vastas SHARE keskmisele näitajale, võisid saada "SÄRTSu"