###NEWS###

SHARE-Eesti

SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe www.share-project.org) on üle-euroopaline vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmav longituudne küsitlusuuring, mis keskendub individuaalse vananemisprotsessi kulgu ja seda mõjutavate põhjuslike seoste uurimisele, ühelt poolt, ning teisalt on oluliseks allikaks nii olemasolevate poliitikameetmete seireks kui uute meetmete teaduspõhiseks algatamiseks.

 

Rahvusvaheliselt koordineerib Euroopa programmi Max Planc Society Munich Centre for the Economic of Aging (MEA). SHARE uuringu paneellained on toimunud alates 2004.aastast 2-aastase sammuga. SHARE metoodika on kujundatud võrreldavana USA samalaadse uuringuga HRS (Heatlh and Retirement Survey, lained alates 1992) ning Inglismaal 2002.a. läbiviidava ELSA uuringuga (English Longitudinal Survey on Ageing), samuti osaleb programmis Iisrael.

Alates 4. lainest 2010.a on Eesti lülitunud SHARE uuringusse, mille teaduskoordinatsiooni veab TLÜ Eesti Demograafia Keskus.